Katarzyna Karwat

ADWOKAT, CZŁONEK KRAKOWSKIEJ IZBY ADWOKACKIEJ

Specjalizuje się w sprawach gospodarczych, w tym w sporach korporacyjnych oraz odszkodowawczych, prawie zamówień publicznych, upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz szeroko pojętym prawie cywilnym. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentowania Klientów w postępowaniach o błędy medyczne.

Katarzyna-Karwat-adwokat-krakow
Katarzyna-Karwat-adwokat-krakow

katarzyna.karwat@adwokatura.krakow.pl
+48 509 455 548
+48 12 422 12 90
ul. Czyżówka 14/1.1
30 – 526 Kraków

Obszary specjalizacji

Porady prawne

Jest to jedna z podstawowych usług świadczonych przez Kancelarię, dedykowana zarówno klientom indywidualnym, jak i biznesowym.

Obsługa prawna firm

Szukamy rozwiązań dla naszych klientów zarówno na etapie negocjacji przedsądowych, jak i skutecznie reprezentujemy ich w sądzie.

Reprezentacja procesowa

Reprezentacja obejmuje zastępstwo przed sądami powszechnymi wszystkich szczebli, a także sądami administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym.

Specjalizacja:

 • Tworzenie i opiniowanie umów gospodarczych i handlowych.
 • Zakładanie spółek, fundacji i stowarzyszeń
 • Przejęcia, fuzje, przekształcenia oraz likwidacja podmiotów gospodarczych
 • Obsługa posiedzeń organów spółek
 • Zmiany osobowe i kapitałowe w podmiotach gospodarczych
 • Tworzenie i analiza aktów korporacyjnych oraz struktur korporacyjnych
 • Ochrona konkurencji i ochrona przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi
 • Doradztwo w wyborze najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej i pomoc w otwarciu działalności gospodarczej
 • Kompleksowy audyt prawny i analiza prawna podmiotów gospodarczych i przedsiębiorstw (due diligence)
 • Obsługa procesów reklamacyjnych i roszczeń klientów
 • RODO
 • Przygotowywanie, opiniowanie dokumentacji przetargowej (SIWZ, oświadczenia)
 • Przygotowywanie, opiniowanie umów w zamówieniach publicznych 
 • Postępowania odwoławcze przed KIO (Krajową Izbą Odwoławczą)
 • Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) 
 • Wnioski o uchylenie zakazu zawarcia umowy (KIO)
 • Umowy konsorcjum
 • Weryfikacja ofert
 • Weryfikacja zasadności odrzucenia oferty, wykluczenia wykonawcy 
 • Pozyskiwanie dofinansowań z zasobów krajowych oraz UE,
 • Realizacja projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł
 • bieżąca obsługa podmiotów leczniczych
 • postępowania sądowe o błędy medyczne
 • Opracowanie dokumentacji i opinii w ramach stałej obsługi podmiotów leczniczych, w szczególności SP ZOZ i przychodni
 • reprezentacja przed Wojewódzkimi Komisjami do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
 • Przygotowywanie upadłości podmiotów gospodarczych oraz konsumentów
 • Tworzenie i analiza planów restrukturyzacyjnych
 • Sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
 • Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym
 • Reprezentacja dłużników oraz wierzycieli w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym
 • postepowania sądowe zmierzające do odzyskania nieruchomości
 • zasiedzenia
 • wszelkich sprawach związanych z ustanowieniem służebności, podziałem, rozgraniczeniem
 • Doradztwo w zakresie umów deweloperskich oraz w ramach procesów inwestycyjnych
 • Prowadzenie spraw wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni
 • Windykacja należności pieniężnych, rzeczowych oraz rewindykacja.
 • Negocjacje oraz ugodowe i pozasądowe rozwiązywanie sporów
 • Odszkodowania, w tym za wypadki komunikacyjne
 • Ochrona dóbr osobistych oraz dochodzenie zadośćuczynienia
 • Ochrona własności intelektualnej, praw twórców interesów artystów, znaki towarowe
 • Spory sąsiedzkie, Prawo konsumenckie – reklamacje i dochodzenie praw z gwarancji
 • Najem, dzierżawa oraz leasing nieruchomości, pojazdów i maszyn
 • Usługi turystyczne, działalność biur podróży, hoteli i pensjonatów
 • Przygotowywanie opinii prawnych
 • Tworzenie, analiza i ocena umów cywilnoprawnych
 • doradzamy w zakresie obsługi działu Kadr/ HR
 • opracowanie regulaminów i wewnętrznych aktów prawnych
 • postepowania sądowe z zakresu ochrony roszczeń pracownika jak i pracodawcy przed sądem pracy
 • postepowania sądowe z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego

Opinie klientów

Slide

„Stała obsługa prawna świadczona na najwyższym poziomie. Cenię sobie wiedzę, zaangażowanie i
doświadczenie Pani Mecenas.”

- Artur Asztabski
Prezes Zarządu - Szpital Specjalistyczny im.
Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.
Slide

Pani mecenas opiekuje się naszą firmą od dawna. Chroni nie tylko naszą markę (patent), ale i nasze sprawy wewnętrzne (umowy pracownicze) jak i zewnętrzne (umowy z klientami). Dba też o RODO, wychwytuje oszustwa internetowe i skutecznie windykuje niesfornych klientów.

- Stanisław Skotnicki
Biuro podróży Relaksmisja
Slide

Widać, że Pani Mecenas Katarzyna Karwat zna się na rzeczy i zwyczajnie lubi to co robi. Wywalczyła
niemal dwukrotnie wyższe odszkodowanie w sprawie teoretycznie beznadziejnej. Błyskotliwość,
energia i profesjonalizm w każdym calu.

- Michał Gaweł
Bimventor

Kontakt

Klientów zainteresowanych podjęciem współpracy z Kancelarią zapraszam do kontaktu. Z przyjemnością odpowiem na wszystkie Państwa pytania i wspólnie ustalimy dogodny termin spotkania.

E: katarzyna.karwat@adwokatura.krakow.pl
T: +48 509 455 548
(Pon – Pt: 9:00 do 17:00)
ul. Czyżówka 14/1.1
30 – 526 Kraków

Formularz kontaktowy